Oudercommissie


In de kinderopvang staat het belang van het kind voorop maar ook de wensen van de ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol.
Kinderdagverblijf Joepie werkt hiervoor nauw samen met een enthousiaste oudercommissie die:

Zo mag de oudercommissie (on)gevraagd advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

Deze adviesrechten zijn in de Wet kinderopvang opgenomen.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben aan ons, of lijkt het u leuk om met ons mee te denken over de kwaliteit van Stichting Joepie dan kunt u altijd contact met ons opnemen, wij brengen u graag in contact met de leden van de oudercommissie.

Aanmelden kan via e-mail: oc@joepie.nu

De oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. De onderwerpen die dan besproken worden zijn bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan en het veiligheidsplan, bij de laatste vergadering van het kalenderjaar staan altijd het nieuwe uurtarief en inspectierapport op de agenda.
Jaarlijks organiseert de oudercommissie een thema-avond voor de ouders. Dit gaat bijvoorbeeld over voeding of kinder-ehbo.
De organisatie van het jaarlijkse zomerfeest is ook in handen van de oudercommissie.

In onze nieuwsbrief wordt altijd aangegeven wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvindt en wat er op de agenda staat en is altijd ruimte voor eventuele bijzonderheden met betrekking tot de oudercommissie.

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. BOink vind het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.
Als verenging hebben zij leden. De leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Als de oudercommissie lid is kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van hun dienstverlening.
Klik hier voor de website van BOink voor meer informatie voor oudercommissies.
contact
Kinderdagverblijf Joepie
Oosteinde 43
3366 BG   Wijngaarden

telefoon0184 - 42 53 59


Kamer van Koophandel: 84841869
Landelijk Register Kinderopvang: 125363138
informatie
oudercommissieoudercommissie e-mail oudercommissieoc@joepie.nu

inspectierapport GGDinspectierapport GGD
©2024 Elementary Design